BASES DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL POR CONCURSO-OPOSICIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE TURISMO PARA O CONCELLO DE MONTERROSO MODALIDADE DE CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA (OBRA OU SERVIZO DETERMINADO)

PARA DESCARGAR A ACTA PINCHA A CONTINUACIÓN bases_seleccin_tecnico_turismo_2016