MELLORA DO CAMIÑO DE SAN PEDRO A FENTE. PLAN MARCO 2020-2021

O CONCELLO DE MONTERROSO VÉN DE REMATAR AS OBRAS DE MELLORA DO CAMIÑO DE SAN PEDRO A FENTE, OBRA COFINANCIADA CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL E INCLUÍDA NO PLAN MARCO 2020-2021, CONTRIBUÍNDO ASÍ Á MELLORA DO FIRME DESTA VIAL.