ACTAS DO TRIBUNAL DO CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN DUN TÉCNICO SUPERIOR-COORDINADO DE DEPORTES

* CONSTITUCIÓN E VALORACIÓN DA FASE DE CONCURSO constitucin_e_valoracin_da_fase_de_concurso

* VALORACIÓN 1º EXERCICIO FASE OPOSICIÓN valoracin_1_exercicio_fase_oposicin