Dentro da habitual orde gastronómica temos que falar de tres valiosos elementos: as troitas como entrante suculento; o xamón, rexio manxar e de postre o queixo da Ulloa.

 

 

As augas do Ulla teñen fama de abundante pesca e troitas de riquísima e branca carne. Proba diso é a multitude de pescadores que de toda Galicia acuden a Monterroso na tempada de pesca.

 

Don Ramón Otero Pedrayo, co gallo dunha estadía en Monterroso, no antergo "Hotel Palas" (na actualidade Café García) deixou escrito un poema ó xamón de Monterroso:

 

"Groria do porco, frol da invernía, 
Sona da casa, lapa da carne 
Xamón.
Densidá ilustre da cena sábia,
Graza e potenza, rosa do pote
Xamón! "

 

Placa homenaxe a D. Ramón Otero Pedrayo