INTA-INDEPENDENTES TERRA DO ASMA

D. Jesús Otero Calvo

 

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE

D. Darío Rodríguez Vázquez

 

PARTIDO POPULAR

Dna. Mª del Pilar Varela Rojo