D. Eloy Pérez Sindín
Obras e infraestruturas, Medio rural e incendios, Desenvolvemento industrial e dinamización económica

 

D. Marcos Otero Ouro
Deportes, Xuventude e Espazo Lorenzo Varela

 

Dna. Rocio Díaz Bao
Cultura (compartida), Turismo (compartida), Muller e Igualdade, Servizos Sociais (compartida coa sra. Alcaldesa) e Educación (compartida coa sra. Alcaldesa)

 

D. Luis Mariño Castro
Cultura (compartida) e Turismo (compartida)

 

D. Germán Vázquez Besteiro
Medio Ambiente, parques e xardíns, xestión da área recreativa da Peneda, GES, limpeza viaria, alumeado público, feiras e mercados e Urbanismo

 

A sra. Alcaldesa reservase o resto de áreas e materias non delegadas.