Don Balbino Martínez Cordero 

Urbanismo, Medio Ambiente e Xestión de Residuos e Deportes

 

Dona Jessica Rodríguez Méndez

Educación, Cultura, Turismo, Xuventude e Servizos Socias

 

O Sr. Alcalde, Eloy Pérez Sindín, asume o resto de competencias non delegadas.