A evolución demográfica do concello resúmese basicamente en tres fases ben diferenciadas:

 

  1. Crecemento próspero: o período 1900-1940, foi dinámico e a poboación foi aumentando ata acadar a cota máis alta de habitantes, cun valor de 6.444 persoas.
  2. Descenso poboacional: no período 1940-2001, o descenso poboacional foi constante, ata chegar á actualidade. Esta perda poboacional é debido sobre todo á forte emigración sufrida a partir de 1940, aínda que tamén contribuíu, o crecemento vexetativo negativo.
  3. Estabilidade: en termos xerais, Monterroso pasou dos 5.524 habitanes no ano 1900, ós 4.229 no ano 2003, perdendo 1.295 habitantes, o que supón a perda do 23,44 % da poboación de principios de século. Non obstante, cómpre destacar que se está a presentar unha terceira fase de estabilidade poboacional, na que o número de habitantes do concello se mantén por riba das 4.000 persoas.

 

Actualmente conta cun censo de 4.050 persoas das cales 2.033 son homes e 2.017 son mulleres.

 

  HOMES   MULLERES   TOTAIS  
Idades  % % %
0-9  101  2,49  103  2,54  204  5,04
10-19  166  4,1  151  3,73  317  7,83
20-29  251  6,2 237  5,85  488  12,05
30-39  272  6,72  219  5,41  491  12,12
40-49  304  7,51  285  7,04  589 14,54
50-59  285  7,04  220  5,43  505  12,47
60-69  238  5,88  243  6  481  11,88
70-79  242  5,98  292  7,21  534  13,19
80-89  156 3,85  223  5,51  379  9,36
90-99  17  0,42  42 1,04  59 1,46
100-109 1 0,02  2 0,05  3 0,07
Totais 2.033  50,2 2.017  49,8 4050 100