O Concello de Monterroso, a través dunha liña de axudas da Consellería de Infraestrutruras e Mobilidade-Augas de Galicia, comezou a execución das obras de bombeo de fangos da ETAP da Peneda á Edar de Monterroso co obxectivo de conducir os fangos xerados no decantador dos filtros da depuradora de potables á rede de saneamento a fin de posibilitar o seu tratamento na EDAR, eliminando así  focos de contaminación no cauce do Río Ulla, cunha inversión de 48.204,50€. Esta atuación conta co apoio financeiro da Unión Europea,  a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)