ACTAS DO CONCURSO OPOSICIÓN  PARA A SELECCIÓN DUN/DUNHA PEÓN DE LIMPEZA DE RÚAS E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS:

CONSTITUCIÓN E VALORACIÓN DA FASE DE CONCURSO

PARA DESCARGAR A ACTA PINCHA A CONTINUACIÓN peon_de_limpeza_de_ruas_fase_concurso

VALORACIÓN DO 1º EXERCICIO FASE OPOSICIÓN: EXAME

PARA DESCARGAR A ACTA PINCHA A CONTINUACIÓN peon_de_ras_fase_exame