OFERTAS DE EMPREGO MUNICIPAL

Lista definitiva e convocatoria dos aspirantes admitidos para a selección dun/dunha técnico/a de turismo ao abeiro do Convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e os Concellos Galegos do Camiño Francés.

Descargar o decreto completo