BASES QUE REXERÁN A SELECCÍON, POR CONCURSO-OPOSICIÓN, DE PERSOAL EL RÉXIME LABORAL TEMPORAL PARA A FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO NOS SEGUINTES POSTOS DE TRABALLO:

CENTRO DE DÍA.- Auxiliar cociñeiro/a, auxiliares de enfermería, e repartidor/a de comidas a domicilio

VIVENDA COMUNITARIA.- Coidador/a

ESCOLA INFANTIL.- Auxiliar cociñeiro/a, técnico/a de educación infantil, e mestre/a de educación infantil

OCIOTECA.- Encargado/a de ocioteca

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.- Auxiliares de axuda no fotar

VÍAS E OBRAS.- Peóns de limpeza, vías e obras

PARA DESCARGAR AS BASES PINCHA A CONTINUACIÓN bolsa_de_emprego