Faise pública na súa parte dispositiva o decreto de alcaldía de 6 de outubro de 2006 “DECRETO.- Monterroso, 6 de outubro de 2015. No proceso selectivo convocado para a selección profesores da Escola de Música e actividades de ocio municipais, logo do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Lugo de 14 de setembro de 2015, en cumprimento do disposto das bases de selección aprobadas por decreto de alcaldía de 7 de setembro de 2015.